slide0.jpg slide2.jpg slide3.jpg slide4.jpg slide5.jpg slide6.jpg slide7.jpg

Despre noi

Sfânta noastră mănăstire „Înălţarea Domnului”, cu toată obştea monahală de aici, se află sub jurisdicţia canonică a Episcopiei Ortodoxe Române din America, sub omoforul şi permanenta purtare de grijă a Înalt Preasfinţiei Sale Nathaniel (Popp), Arhiepiscop de Detroit şi al Episcopiei Ortodoxe Române din America, avându-l ca stareţ pe Preasfinţitul Părinte Irineu Duvlea, Episcop de Dearborn Heights şi Episcop Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române din America.

 

IERARHII NOȘTRI:

Înalt Prea Sfințitul Nathaniel (Popp)
Arhiepiscop de Detroit și al Episcopiei Ortodoxe Române din America
Hirotonit: 15 Noiembrie 1980
Ziua Numelui: 22 Aprilie
Biografie: APASAȚI AICI

 

 

Prea Sfințitul Irineu (Duvlea)
Episcop de Dearborn Heights și Episcop Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române din America
Hirotonit: 2 Noiembrie 2002
Ziua Numelui: 23 August
Biografie: APASAȚI AICI 

 

 

HRAMURILE MĂNĂSTIRII NOASTRE

 

Primul Hram al mănăstirii noastre este: ÎNĂLŢAREA DOMNULUI

 

Sărbătorit anual la 40 de zile după Sărbătoarea Sfintelor Paşti

Tropar (glasul al 4-lea): Înălţatu-te-ai Întru Slavă, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor Tăi, cu făgăduinţa Sfântului Duh; încredinţându-se ei prin binecuvântare că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii.

Înălţarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este una dintre cele mai mari sărbători ale Bisericii noastre ortodoxe, care arată ultima etapă în planul lui Dumnezeu pentru omenire: unirea totală cu Dumnezeu la plecarea cuiva din lume. Timp de patruzeci de zile după Înviere, Hristos a continuat să propovăduiască Evanghelia.

Potrivit celor spuse în Faptele Apostolilor, în timp ce erau adunaţi aproape de Muntele Măslinilor în a patruzecea zi, Mântuitorul Hristos a spus ucenicilor Săi că vor primi puterea Duhului Sfânt şi că ei vor răspândi mesajul Său în întreaga lume. Apoi, cei care erau adunaţi au fost martorii Înălţării Sale în nori, şi doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine albe au apărut spunând: "Bărbaţi Galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a Înălţat de la voi la Cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer". După aceea, ucenicii s-au întors la Ierusalim cu bucurie.

 

 

 

Al doilea Hram al mănăstirii noastre este: ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI

 

Sărbătorit în fiecare an la data de 1 Octombrie

Tropar (glasul al 4-lea): Astăzi, tot poporul s-a adunat să-Ţi aducă laudă de mulţumire, Şi împodobind Icoana Ta cu gânduri luminoase, cer a Ta mijlocire, Căzând înaintea Ta cu genunchii umiliţi ai inimii, Te rugăm cu umilinţă, Acoperă-ne pe noi cu cinstitul Tău omofor, ca să luăm întărire în credinţă.

Această zi sărbătoreşte apariţia Maicii Domnului la Vlaherne (Vlaherna), care a fost sub ameninţarea invaziei barbare, în secolul al X lea. Sfântul Andrei din Constantinopol, Sfântul Epifanie şi alţii, au fost martorii prezenţei Maicii lui Dumnezeu rugându-Se în biserica de acolo, unde se afla Sfântul ei Omofor (Acoperământ) şi o parte din Brâul ei, care au fost transferate din Palestina în secolul al V lea şi au fost păstrate.

Ea se ruga lui Hristos să accepte rugăciunile oamenilor, spunând: "O, Împărate Ceresc, primeşte pe toţi cei ce se roagă Ţie şi cheamă numele meu în ajutor. Nu-i lăsa să plece de la Icoana mea neascultaţi". După terminarea rugăciunii, ea şi-a luat omoforul (acoperământul) şi l-a întins peste tot poporul ce se ruga în biserică, protejându-i de duşmanii văzuţi şi de cei nevăzuţi. După apariţia ei, pericolul a fost evitat şi oraşul a fost cruţat de la vărsarea de sânge şi de la suferinţă. Datorită acestor fapte şi altor rugăciuni în numele ei, Maica lui Dumnezeu este sărbătorită ca protectoare a multor biserici, mănăstiri dar şi a numeroşi credincioşi creştini ortodocşi din întreaga lume.

 

 

SCURT ISTORIC AL MĂNĂSTIRII NOASTRE


Sfânta noastră mănăstire a fost înfiinţată la data de 23 Februarie 2001, dată la care Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe Sfântul Policarp al Smirnei. Această dată este una semnificativă pentru Episcopia noastră Ortodoxă Română din America, deoarece Sfântul Policarp al Smirnei a fost Sfântul protector al primului Episcop Ortodox Român din America de Nord.

Episcopul Policarp (Moruşca), dorea încă de acum şaptezeci de ani în urmă să înfiinţeze o mănăstire de călugări, deşi la acea vreme nu a fost posibil. Totuşi, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţiei Sale Nathaniel, visul fericitului întru adormire Episcop Policarp a devenit realitate, chiar cu ocazia sărbătoririi Sfântului său protector, când opt călugări de la Mănăstirea „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus, jud. Braşov, România, au ajuns în Detroit, pentru a se implica şi a se dedica acestui frumos proiect ziditor de suflete. Mănăstirea şi-a stabilit sediul în cadrul Centrului de Studii Creştin-Ortodoxe „Sfântul Andrei” din Detroit iar ca stareţ a fost numit Preacuviosul Arhimandrit Irineu (Duvlea), fost stareţ al Mănăstirii Brâncoveanu din Romania, astfel împlinindu-se marele vis al Arhipăstorului nostru Policarp de “a aduce lumina vieţii monahale ortodoxe române în America de Nord.”

Nou-înfiinţata mănăstire a devenit imediat un centru de spiritualitate pentru comunitatea ortodoxă Româno-Americană, cu călugări, ducând în timpuri moderne, o viaţă monahală tradiţională, conformă cu spiritul Evangheliei, viaţă asemănătoare celei duse de eremiţii primelor secole ale creştinismului. Acest lucru a fost posibil numai “datorită voinţei şi milei lui Dumnezeu, revărsată peste Sfânta Sa Biserică de pe tărâmul Nord American.”

La 28 Iunie 2002, Congresul Episcopiei Ortodoxe Române din America, a ales pe Preacuviosul Arhimandrit Irineu (Duvlea), stareţ al Mănăstirii „Înălțarea Domnului”, în calitatea de Episcop de Dearborn Heights şi Episcop Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române din America. La 1-2 Noiembrie 2002, Înalt Preasfinţia Sa Herman, Mitropolitul Primat al Bisericii Ortodoxe din America, l-a hirotonit ca Episcop, împreună cu alţi opt ierarhi, la Catedrala Ortodoxă Română „Sfîntul Gheorghe” din Southfield, Michigan. Pe lângă atribuţiile sale arhieresti, Prea Sfinţitul Părinte Irineu şi-a îndeplinit în continuare şi obligaţiile de stareţ al mănăstirii „Înălţarea Domnului”.

În perioada 2003-2008, obştea mănăstirii s-a bucurat de sprijinul financiar al binefăcătorului nostru donator dl. MICHAEL RONNETT din Chicago, IL, precum şi a familiei SORIN şi MARIANA CIŞMAŞ din California, alături de toţi credincioşii care în această perioadă au frecventat Sfânta noastră Mănăstire.

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, cu lucrarea Duhului Sfânt şi prin stăruinţa Prea Sfinţitului părintele nostru Irineu, s-a reuşit cumpărarea unei noi proprietăţi în Clinton, Michigan, care adăposteşte acum Mănăstirea „Înălţarea Domnului”. Toată această realizare s-a făcut prin jertfa şi dragostea ctitorilor şi binefăcătorilor noştri permanenţi, familia ADRIAN şi MARIANA LUPU-LEICA.

Comunitatea monahală săvârşeşte aici zilnic, din mila lui Dumnezeu, slujba Sfintei Liturghii şi cele Şapte Laude, unde credincioşii de diferite naţionalităţi îşi găsesc pacea şi bucuria spirituală, venind cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să-I dea slavă pentru darurile Sale revărsate asupra lor, şi să ceară de la El, mare şi bogată milă.