slide0.jpg slide2.jpg slide3.jpg slide4.jpg slide5.jpg slide6.jpg slide7.jpg

Împreună ridicăm Biserica Măicuţei Domnului !

Iubiţi credincioşi,

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi prin purtarea de grijă a Maicii Domnului, cea care este ocrotitoarea Sfinte noastre mănăstiri, am început, în urmă cu câteva săptămâni, lucrările de construcţie a bisericii din lemn în stil maramuresan, pe care am confecţionat-o la Alba-Iulia, donată fiind de către familia Daniel şi Doiniţa Sabău, prietenii noştri de suflet.

Această Sfântă Biserică, este mult aşteptată şi dorită de noi toţi şi vine ca urmare a incendiului devastator care ne-a distrus frumoasa noastră biserică din cadrul mănăstirii. Această nouă biserică va fi închinată Sfintei Icoane a Maicii Domnului “Iviron”, izvorâtoare de mir şi făcătoare de minuni din Hawaii, de a cărei mare binecuvântare ne-am bucurat în mai multe rânduri la mănăstirea noastră, înfăptuind multe şi mari minuni.

Lucrarea va fi unică în felul ei în Statele Unite şi va reprezenta stilul maramureşean rămânând o mărturire vie a tradiţiei şi a ortodoxiei româneşti pe acest continent, foarte departe de casă.
Pe această cale, tuturor celor care ne-au sprijinit, ne sprijină şi ne vor mai sprijini în ducerea la bun sfârşit a acestui proiect nobil şi atât de folositor pentru sufletele noastre, ale tuturor, le suntem profund recunoscători şi îi binecuvântăm cu multă dragoste.

Totodată continuăm să facem un apel de suflet la toţi cei care iubesc tradiţia şi frumuseţea credinţei noastre strămoşeşti, să ne ajute, după posibilitati, să putem duce la bun sfărşit aceste ample lucrări.

Măicuţa Sfântă, Fecioara Maria şi icoana Ei din Hawaii să ne ajute şi să ne ocrotească pe toţi, cu darul ei.

Slavă şi mulţumire lui Dumnezeu pentru toate!

+Irineu
Episcop şi stareţ al mănăstirii, dimpreună cu întreaga obste.